Videoovervåking

Ik Service leverer komplette løsninger innen videoovervåking. Dette øker sikkerheten rundt huset, ved inngangsparti og rundt garasjen. 

Kontakt oss i dag for å få et godt tilbud. 

Avanserte og enkle løsninger

Vi bidrar til økt sikkerhet av hus og hjem, slik at du kan sove godt om natten. Ik Service har spisskompetanse innen internkommunikasjon og daglige serviceoppdrag for private og næringsdrivende. 

Videoovervåking gir deg full visuell kontroll døgnet rundt. Det blir stadig vanligere å installere løsninger for videoovervåking i privatboliger, og det gir deg som beboer en rekke fordeler. Det vil øke trygghet og sikkerhet for familien og eiendelene dine og bidra til å redusere ran og tyveri. Med hjelp av digital lagring kan man undersøke dokumenterte hendelser og retrospektivt identifisere individer. 

Slik bruker du videoovervåking

Videoovervåking kan også brukes som bevis i en potensiell etterforskning. Ik Service tilbyr et komplett spekter av produkter og systemløsninger for nettopp dette. 

Dette inkluderer blant annet:

  • Digitale og analoge kameraer
  • Digital kontroll og lagringsenheter
  • Linser
  • Skjermer

Videoovervåking er like aktuelt i privatboliger som i forretningsbygg. I tilknytning til næringsdrivende lokaler eller forretninger er det ikke uvanlig med slik type videoovervåking. Dette brukes blant annet for å ivareta de ansattes sikkerhet eller forhindre tyveri av virksomhetens verdier og forebygge skade på eiendom. Videoovervåking betyr økt sikkerhet for både privatboliger og forretningsbygg. 

Dette sier lovverket om videoovervåking

Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet, og er derfor lovregulert. Den ansvarlige har plikt til å sette seg inn i reglene før overvåkingen settes i gang. En privatperson kan lovlig overvåke eget hus og hage, men kameraet kan ikke pekes mot offentlig område eller annen persons eiendom. 

Skjult opptak er ikke tillatt – all videoovervåking skal varsles gjennom tydelig og informativ skilting. Opptakene må slettes senest syv dager etter opptak, og dersom det er sannsynlig at et opptak skal bli utlevert til politiet kan det oppbevares i inntil 30 dager. 

I næringsdrivende lokaler gjelder det andre regler som handler om hensynet til de ansattes personvern. Det er for eksempel ikke lov til å overvåke de ansatte for å sjekke at de stempler timer korrekt eller at de ikke tar for lange pauser. For at en arbeidsgiver skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass, skal det foreligge særskilt behov. Dette kan for eksempel være at man skal forebygge farlige situasjoner eller ta vare på personers sikkerhet. 

Har du spørsmål knyttet til videoovervåking og lovverket? Kontakt oss gjerne for å høre mer, eller se hele regelverket på Datatilsynets nettsider

Internkommunikasjon og adgangskontroll

Ik Service har spisskompetanse innenfor internkommunikasjon og er daglig på serviceoppdrag for private og næringsdrivende. Vi leverer og monterer en rekke smarte løsninger for adgangskontroll. I næringsdrivende lokaler er adgangskontroll et naturlig valg for sikker og enkel låsing.

Ved å installere adgangskontroll kan personalet enkelt passere, mens uvedkommende blir stengt ute. Adgangskontroll kan monteres på vanlige dører, bommer, heiser, poster og sluser, både på jobb og hjemme. Les mer om våre tjenester innen adgangskontroll her:

Aiphone porttelefon er et komplett intercomsystem, med både videokamera, porttelefon og kortleser. Dette er den nye generasjonen porttelefonsystemer med høyttalende og lavttalende svarapparater. Systemet er utviklet for å imøtekomme kravene om universell utforming, og kan utvides til opptil 500 svarapparater og 16 dører i et system. 

Ta kontakt med oss i dag

For ekstra sikkerhet anbefales både video og adgangskontroll. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om kameraovervåking eller annen sikring av hjem og næringsbygg. 

Vi kan bistå deg i valg av sikkerhetsløsninger, og vi monterer og utfører service. ik Service leverer også løsninger innen oppsett av nettverk, tele & data og telefonsentraler. Kontakt oss i dag for et godt tilbud. Vi besvarer henvendelser via e-post, telefon og nettskjema.