Kaba Evolo

– en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer!

Kaba evolo er den nye produktlinjen innenfor Kabas standalone adgangskontroll-system og er en konsekvent videreutvikling mot fleksibilitet og fremtidssikkerhet

Kaba evolo er en ny produktserie av frittstående elektroniske låser fra Kaba, som tar sikkerhet og adgangsrettigheter til et nytt nivå. Alle deler av Kaba evolo kan enkelt intergreres med eksisterende beslagløsninger. Kaba evolo er bygget på RFID og støtter både Legic og Mifare.

Digital og praktisk

Kaba evolo er et adgangskontrollsystem som er fleksibelt og enkelt å administrere. Med Kaba evolo sparer du tid og høyner sikkerheten. Det enkelte brukermediet kan programmeres enkelt fra arbeidsplassen din. Det er også mulig å gi rettighe­ter til brukeren via terminaler innenfor lokalene. Rettigheter kan også gis manuelt med programmeringsenhet direkte ved dørene. Dette gir deg full fleksibilitet og uavhengighet.

cardlink-bilde

Trådløs sikkerhet

Rettigheter og annen informasjon lagres på brukermediet med hjelp av Kaba CardLink. Med Kaba evolo kan individuelle personer gis eller nektes adgang både enkelt og raskt med Kaba CardLink. Hele prosessen er individuell, fleksibel og kan tilpasses etter behov. Brukermedier på avveie innebærer ingen sikkerhetsproblem, rettighetene endres via Kaba Card­Link.

2011-iF-product-design-award-logo

Fordeler med Kaba evolo:

  • Brukermedier på avveie medfører ingen sikkerhetsrisiko
  • Avansert elektronikk muliggjør alt fra frittstående dørenheter til fullintegrert konsept.
  • Adgangsrettigheter kan gis på person- eller gruppenivå.
  • Oppdatering av adgangsrettigheter kan gjøres ved terminaler plassert på utvalgte steder i bygget. Ulike dørenheter og muligheter for programmering gir løsninger til enhver dør og organisasjon.
  • Modulbasert oppbygging sikrer en langsiktig investering med muligheter for ytterligere integrering.
  • Eksisterende dører med lås og beslag kan enkelt oppgraderes.

3 produkter i Kaba porteføljen er allerede dekorert med 2011 iF product design award. Totalt 2576 produkter av 1121 deltakere fra 43 land tok for å vinne denne berømte prisen.

Evolo digitalsylinder

evolo-digitaklzylinder-bilde

Det nye produktet, digital sylinder, ut­merker seg med et helt nytt utseende , form og funksjon. Digitalsylinderen har både optisk og akustisk signalise­ring ved betjening. Kraftig og energi-effektiv elektronikk avleser RFID ret­tighetene på mediet, og gir tilgang til å betjene døren. Sylinderen er meget enkel å montere: Et par minutter er alt som trengs for å erstatte en eksisterende mekanisk sy­linder med Kaba digitalsylinder.

Kaba c-lever

Denne stilrene og robuste låsen i klas­sisk design utmerker seg gjennom sin brukervennlighet. Kaba c-lever passer til praktisk talt alle standardiserte lås­kasser på markedet. Kaba c-lever kan brukes på både smale og brede dørprofiler. Det finnes 10 ulike type vridere å velge mellom.

Evolo c-lever compact

Kaba c-lever compact er meget fleksibel da vriderfunksjonen er separert fra resten av den tradisjonelle c-leveren. Sylinderfunksjonen ivaretas som i en ordinær installasjon av sylinderen. Dette gir et meget stort antall monteringsmuligheter. Dette konseptet gir en raskere installasjon og selv glassdører lar seg integrere i systemet.

Evolo leser

Den høyglansede evolo leseren er designmessig i perfekt harmoni med nye bygningskonstruksjoner. Leseren har både optisk og akustisk signalisering ved betjening. Med evolo leser kan man styre komponenter som elektriske sluttstykker, motorlåser og dørautomatikk. Den passer i standard veggbokser.

Kaba terminal

Fordelene med evolo terminalen er åpenbare. Du endrer adgangsrettighe­tene på den sentrale PC`en ved hjelp av programvaren KEM. Brukeren plukker opp oppdaterte adgangsrettigheter på Kaba terminalen til enhver tid (f.eks ved personalinngang). Dette betyr at man slipper å programmere ved døren. En meget fleksibel og tidsbesparende ad­ministrering av systemet.

Kaba evolo manager (KEM)

KEM administrerer brukere, medier og dørenheter. Ad­gangsrettigheter defineres og en logg gir oversikt over alle hendelser og konfigurering av systemet. Alt under kontroll med ett program:

 • Adgangsrettigheter (Whitelist) og Kaba CardLink funksjoner for stand-alone dørenheter (digital sylinder, c-lever og leser)
 • Redigere adgangsrettigheter
 • Administrere medier
 • Administrere systemet og brukere
 • Analysere hendelser i logg

Evolo bordleser

Evolo bordleser er ikke bare attraktiv på utsiden, den er også praktisk i bruk. Adgangsrettigheter for brukerne kan programmeres enkelt ved å bruke bordleseren. Kobles enkelt til PC via USB.